I
TUQUETA ROYA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 24-09-2021
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2615658
Xip: 941010000459768

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 02-08-2022 - La Tuqueta Roya de la Borda d'Urtx espectaculat als 9 mesos d'edat.
 

data: 17-04-2022 - La Tuqueta Roya de la Borda d'Urtx ja estā amb la seva nova família.