I
NOGUERA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 13-02-2021
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2582226
Xip: 941000025857901

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 13-02-2022 - La Noguera de la Borda d'Urtx en el seu primer concurs. Enhorabona!
 

data: 13-02-2022 - La Noguera de la Borda d'Urtx en el seu primer concurs. Enhorabona!
 

data: 13-02-2022 - La Noguera de la Borda d'Urtx en el seu primer concurs. Enhorabona!
 

data: 06-02-2022 - La Noguera de la Borda d'Urtx en un ambient que li és familiar.
 

data: 06-02-2022 - La Noguera de la Borda d'Urtx en un ambient que li és familiar.
 

data: 06-02-2022 - La Noguera de la Borda d'Urtx en un ambient que li és familiar.
 

data: 27-07-2021 - La Noguera de la Borda d'Urtx esplèndida als 5,5 mesos d'edat.
 

data: 20-06-2021 - La Noguera de la Borda d'Urtx fent de les seves!
 

data: 15-04-2021 - La Noguera de la Borda d'Urtx amb el seu amo.