I
NER DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 13-02-2021
Sexe: Mascle - Macho
Xip: 941000026303847

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 15-04-2021 - Ner de la Borda d'Urtx en su nuevo hábitat.
 

data: 13-04-2021 - Ner de la Borda d'Urtx a punto de marchar hacia su nuevo hogar.
 

data: 13-04-2021 - Ner de la Borda d'Urtx a punt de viatjar cap a la seva nova llar.