I
MONTEIXO DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 18-12-2020
Sexe: Mascle - Macho

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 05-06-2021 - En Monteixo de la Borda d'Urtx un preciós adolescent.
 

data: 08-05-2021 - En Monteixo de la Borda d'Urtx és molt estimat.
 

data: 26-03-2021 - En Monteixo de la Borda d'Urtx és molt estimat.
 

data: 26-03-2021 - En Monteixo de la Borda d'Urtx descobrint el seu nou jardì..
 

data: 23-02-2021 - En Monteixo de la Borda d'Urtx descobrint el seu nou jardì..
 

data: 23-02-2021 - En Monteixo de la Borda d'Urtx descobrint el seu nou jardì..
 

data: 18-02-2021 - En Monteixo de la Borda d'Urtx amb la seva nova família.