I
KAMUC DE LA BORDA D'URTX (Lua)
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 06-08-2020
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2542622
Xip: 977200009651131

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 23-10-2020 - La Kamuc de la Borda d'Urtx amb la seva nova família.
 

data: 23-10-2020 - La Kamuc de la Borda d'Urtx amb la seva nova família.
 

data: 23-10-2020 - La Kamuc de la Borda d'Urtx amb la seva nova família.
 

data: 23-10-2020 - La Kamuc de la Borda d'Urtx amb la seva nova família.
 

data: 23-10-2020 - La Kamuc de la Borda d'Urtx amb la seva nova família.