I
JOCOSA DE LA BORDA D'URTX (Bruna)
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 04-05-2020
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2526988
Xip: 941000025522644

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 04-07-2020 - La Jocosa de la Borda d'Urtx (Bruna) amb la seva nova família.