I
HUALCA i HUAYNA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 08-11-2019
Sexe: Femella - Hembra

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 10-04-2022 - La Hualca i la Huayna de la Borda d'Urtx sempre envoltades de la família.
 

data: 10-04-2022 - La Hualca i la Huayna de la Borda d'Urtx sempre envoltades de la família.
 

data: 10-04-2022 - La Hualca i la Huayna de la Borda d'Urtx sempre envoltades de la família.
 

data: 01-03-2020 - La Hualca i la Huayna de la Borda d'Urtx quasi als 4 mesos d'edat.. modificar
 

data: 04-02-2020 - La Hualca i la Huayna de la Borda d'Urtx quasi als 3 mesos d'edat..
 

data: 04-02-2020 - La Hualca i la Huayna de la Borda d'Urtx quasi als 3 mesos d'edat..
 

data: 04-02-2020 - La Hualca i la Huayna de la Borda d'Urtx quasi als 3 mesos d'edat..
 

data: 04-02-2020 - La Hualca i la Huayna de la Borda d'Urtx quasi als 3 mesos d'edat..
 

data: 04-02-2020 - La Hualca i la Huayna de la Borda d'Urtx quasi als 3 mesos d'edat..
 

data: 04-02-2020 - La Hualca i la Huayna de la Borda d'Urtx quasi als 3 mesos d'edat..
 

data: 04-02-2020 - La Hualca i la Huayna de la Borda d'Urtx quasi als 3 mesos d'edat..
 

data: 04-02-2020 - La Hualca i la Huayna de la Borda d'Urtx quasi als 3 mesos d'edat..
 

data: 11-01-2020 - La Hualca i la Huayna de la Borda d'Urtx felices a la seva llar.
 

data: 01-01-2020 - La Hualca i la Huayna de la Borda d'Urtx amb la seva nova família.
 

data: 01-01-2020 - La Hualca i la Huayna de la Borda d'Urtx amb la seva nova família.