I
ITAMUT DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 20-11-2019
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2503358
Xip: 941000024520922

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 11-03-2020 - Itamut de la Borda d'Urtx.....muy feliz...y su familia también.
 

data: 11-03-2020 - Itamut de la Borda d'Urtx.....muy feliz...y su familia también.
 

data: 10-03-2020 - Itamut de la Borda d'Urtx pronto va a cumplir los 4 meses con su nueva familia
 

data: 10-03-2020 - Itamut de la Borda d'Urtx pronto va a cumplir los 4 meses con su nueva familia.