I
HUALCAN DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 08-11-2019
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2500681
Xip: 941000021737656

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS