I
DRYAS DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 09-03-2019
Sexe: Femella - Hembra
Xip: 941000023384652

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS