I
DIOIC DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 09-03-2019
Sexe: Mascle - Macho
Llibre d'orígens: LOE 2473148
Xip: 941000024277267

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 01-05-2020 - En Dioic de la Borda d'Urtx als 14 mesos d'edat.
 

data: 01-05-2020 - En Dioic de la Borda d'Urtx als 14 mesos d'edat.
 

data: 01-05-2020 - En Dioic de la Borda d'Urtx als 14 mesos d'edat.
 

data: 11-04-2020 - En Dioic de la Borda d'Urtx als 13 mesos d'edat.
 

data: 11-04-2020 - En Dioic de la Borda d'Urtx als 13 mesos d'edat.
 

data: 11-04-2020 - En Dioic de la Borda d'Urtx als 13 mesos d'edat.
 

data: 11-04-2020 - En Dioic de la Borda d'Urtx als 13 mesos d'edat.
 

data: 11-04-2020 - En Dioic de la Borda d'Urtx als 13 mesos d'edat.
 

data: 11-04-2020 - En Dioic de la Borda d'Urtx als 13 mesos d'edat.
 

data: 11-04-2020 - En Dioic de la Borda d'Urtx als 13 mesos d'edat.
 

data: 11-04-2020 - En Dioic de la Borda d'Urtx als 13 mesos d'edat.
 

data: 11-04-2020 - En Dioic de la Borda d'Urtx als 13 mesos d'edat.
 

data: 11-04-2020 - En Dioic de la Borda d'Urtx als 13 mesos d'edat.
 

data: 11-04-2020 - En Dioic de la Borda d'Urtx als 13 mesos d'edat.
 

data: 11-04-2020 - En Dioic de la Borda d'Urtx als 13 mesos d'edat.
 

data: 03-04-2019 - En Dioic de la Borda d'Urtx a les 3,5 setmanes d'edat.
 

data: 03-04-2019 - En Dioic de la Borda d'Urtx a les 3,5 setmanes d'edat.
 

data: 03-04-2019 - En Dioic de la Borda d'Urtx a les 3,5 setmanes d'edat.
 

data: 03-04-2019 - En Dioic de la Borda d'Urtx a les 3,5 setmanes d'edat.
 

data: 03-04-2019 - En Dioic de la Borda d'Urtx a les 3,5 setmanes d'edat.
 

data: 03-04-2019 - En Dioic de la Borda d'Urtx a les 3,5 setmanes d'edat.