I
DEC DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 09-03-2019
Sexe: Mascle - Macho
Llibre d'orígens: LOE 2473146

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 04-05-2019 - En Dec de la Borda d'Urtx a les 8 setmanes d'edat amb la seva nova família.