I
CO-CO DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 25-02-2019
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2473143

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS