I
XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 23-12-2017
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2412346
Xip: 978101081867768

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 02-09-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx en el seu lloc preferit.
 

data: 02-09-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx en el seu lloc preferit.
 

data: 09-07-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx molt falaguera!
 

data: 09-07-2018 - La Xiquetga de la Borda d'Urtx ya comença a fer guardia.
 

data: 03-06-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx als 5,5 mesos d'edat.
 

data: 03-06-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx als 5,5 mesos d'edat.
 

data: 10-05-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx als 4,5 mesos d'edat.
 

data: 10-05-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx als 4,5 mesos d'edat.
 

data: 10-05-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx als 4,5 mesos d'edat.
 

data: 10-05-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx als 4,5 mesos d'edat.
 

data: 10-05-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx als 4,5 mesos d'edat.
 

data: 10-05-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx als 4,5 mesos d'edat.
 

data: 10-05-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx als 4,5 mesos d'edat.
 

data: 15-03-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx als 2,5 mesos d'edat.
 

data: 15-03-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx als 2,5 mesos d'edat.
 

data: 15-03-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx als 2,5 mesos d'edat.
 

data: 15-03-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx als 2,5 mesos d'edat.
 

data: 15-03-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx als 2,5 mesos d'edat.
 

data: 15-03-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx als 2,5 mesos d'edat.
 

data: 15-03-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx als 2,5 mesos d'edat.
 

data: 07-03-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx als 2,5 mesos d'edat.
 

data: 07-03-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx als 2,5 mesos d'edat.
 

data: 07-03-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx als 2,5 mesos d'edat.
 

data: 07-03-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx als 2,5 mesos d'edat.
 

data: 05-03-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx en plan "destroller".
 

data: 05-03-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx a la seva nova llar.
 

data: 05-03-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx a la seva nova llar.
 

data: 05-03-2018 - La Xiqueta de la Borda d'Urtx amb la seva nova família.