I
XALEST DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 23-12-2017
Sexe: Mascle - Macho
Llibre d'orígens: LOE 2412342
Xip: 941000019598096

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 21-08-2017 - En Xalest de la Borda d'Urtx ja és tot un adolescent.
 

data: 19-05-2018 - En Xalest de la Borda d'Urtx als 5 mesos d'edat.
 

data: 27-05-2017 - En Xalest de la Borda d'Urtx als 5 mesos d'edat.
 

data: 31-03-2018 - Xalest de la Borda d'Urtx als 3 mesos d'edat amb el seu nou company.