I
OULETTES DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 15-12-2016
Sexe: Femella - Hembra

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 11-01-2018 - La Olulettes de la Borda d'Urtx a l'any d'edat.
 

data: 11-01-2018 - La Olulettes de la Borda d'Urtx a l'any d'edat.
 

data: 03-03-2017 - Oulettes de la Borda d'Urtx a les 11 setmanes d'edat.
 

data: 03-03-2017 - Oulettes de la Borda d'Urtx a les 11 setmanes d'edat.
 

data: 03-03-2017 - Oulettes de la Borda d'Urtx a les 11 setmanes d'edat.
 

data: 03-03-2017 - Oulettes de la Borda d'Urtx a les 11 setmanes d'edat.
 

data: 03-03-2017 - Oulettes de la Borda d'Urtx a les 11 setmanes d'edat.
 

data: 03-03-2017 - Oulettes de la Borda d'Urtx a les 11 setmanes d'edat.