I
ORBARA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 15-12-2016
Sexe: Femella - Hembra
Xip: 941000019596182

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 15-08-2018 - Orbara de la Borda d'Urtx als 20 mesos d'edat.
 

data: 15-08-2018 - Orbara de la Borda d'Urtx als 20 mesos d'edat.
 

data: 15-08-2018 - Orbara de la Borda d'Urtx als 20 mesos d'edat.
 

data: 02-03-2017 - Orbara de la Borda d'Urtx als dos mesos d'edat.