I
PASSADA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 05-04-2013
Sexe: Femella - Hembra
Llibre d'orígens: LOE 2154760
Xip: 981098104614703

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS