O
RIGENS DEL "GRAN PIRINEU"
www.labordadurtx.org >> història >>

Els Cànids aparegueren en l'hemisferi nord durant l'Eocè superior i principis de l'Oligocè: Cynodictis a Europa i Pseudocynodictis a Amèrica del Nord. La forma europea va desaparèixer en el curs de l'Oligocè davant de la competència dels Ursids més evolucionats, però l'espècie americana va sobreviure. A partir d'aquesta espècie i desenvolupaments succesius aparegué el gènere Canis a començaments del Pliocè, fa 2.000.000 d'anys, que inicia la seva migració cap Euràsia a través de l'estret de Bering, encara no envaït per les aigües. Posteriorment es va desenvolupar un llop primitiu (Canis etruscus) que podria ser l'antecessor de vàries de les espècies encara existens, entre elles el llop actual (Canis Lupus).

Una de les aportacions més interessants ha sigut la realitzada per Wayne i O'Brien (1987), que mitjançant tècniques d'electroforesis, corroboren l'hipòtesi de que el gos descendeix del llop, Segons aquests autors, el gos Canis Familiaris és va separar de la línia del llop Canis Lupus fa aproximadament uns 300.000 anys.

Les diferències que hi ha entre les diferents races suggereixen que el llop devia tenir una considerable variabilitat genètica que l'home va saber explotar, a més de les pròpies mutacions i de l'influència dels ecosistemes. I és precisament en els altiplans de l'Asia, Mongòlia i Tibet, on es creu que comencen els orígens dels molosos i gossos de muntanya.

Gairebé tots els autors estan d'acord en l'hipòtesi, segons la qual, els gos de Muntanya dels Pirineus, procedeix dels altiplans de l'Asia Central. Concretament del Dogo del Tibet o gossos semblants que vivien en les muntanyes, on podrien haver-se creuat amb els grans llops. (No oblidem que el Muntanya és un lupo-molosoide). Aquesta hipòtesi ve reforçada pel fet que qualsevol creuament fet amb els gossos Pirenàics es manifesta amb regularitat per l'eixamplament del crani i l'augment del morro. Aquesta procedència vindria corroborada al no haver-se trobat a Europa restes en els dipòsits fòssils anteriors a l'Edat del Bronze.

El Pirenáic, és per altra banda, un gos molt característic entre les grans races canines europees. El gos de Leonberger sembla ser, per les seves característiques morfològiques, el més pròxim a ell. Però tampoc hem d'oblidar la seva semblança amb el Pastor del Trata, el Kuvasz i el Maremmano-Abruces.

Podria ésser que aquests gossos tinguessin un origen ancestral comú?. Ja en l'any 1927 l'erudit especialista francés de la raça, B. Sènac-Lagrange escrivia en el Butlletí de la Réunion des Amateurs de Chiens Pyrénéens: "Deixant de banda el color del mantell des del punt de vista morgològic el més proper al Muntanya és el Leonberger. Tant l'un com l'altre sense modificacions apreciables en el seu format, el seu aspecte general i les seves qualitats psíquiques, s'han trobat en els altiplans d'Anatòlia i en certes parts de Macedònia. En la primera d'aquestes regions estaven en mans dels pastors turcs que els feien servir per a guardar els ramats dels llops que infestaven la comarca. Eren uns grans gossos de talla entre 70 i 75 cm., de pèl blanc marcat només per taques de color gris-vermellòs en el cap. Tots aquests gossos, per la seva marxa, la manera ben particular en que portaven la cua, (arroundera), el timbre sord de la seva veu, la manera de comportar-se amb el ramat, ens recordaven al nostre Pirenàic. Una sola diferència de detall, justificat en part pel clima: el seu pèl tot i éssent del mateix color i de la mateixa textura que el del Pirenàic, era menys llarg. Un amic nostre, cinòfil expert, ens ha assenyalat que havia trobat uns gossos idèntics en la part muntanyenca de Macedònia en els voltans de Gornitchevo".

Aprofundint en aquest sentit, sembla ser que al voltant del sisè mil×leni abans de l'actual, part del Pirineu Oriental, tot el Central i Occidental, van ser envaïts per un poble de raça caucàsica que es va establir en una amplia zona de la serralada Cantàbrica i en ambdues estribacions de la serralada Pirenàica. Es creu que eren els avantpassats del poble basc, opinió derivada de l'estudi que es va fer fa pocs anys sobre unes mostres de sang realitzades en algunes zones del Càucas, comparant-les després amb les mostres recollides en el Pais Basc i el nord-est de Catalunya. A més, aquesta hipòtesi ve reforçada pel fet que el Desman, petit animal semi-aquàtic, és únic en aquests països; la Ramondia que és una bella flor, -veritable joia dels Pirineus-, compta amb quatre espècies quasi exclusivament en aquestes dues cadenes muntanyenques; i el Gamarús dels Pirineus, petit coleòpter, que té els seus parents més propers en el Càucas. També s'han trobat ossos de grans gossos de muntanya al costat de la raça bovina Grise de les Estepes, anàloga a la raça Gascona.

Posteriorment i en el devenir dels segles, d'aquesta soca inicial, s'anirien formant els grans gosssos pirenàics. A l'any 1600, el cèlebre agrònom Olivier de Serres, en el seu llibre "Teatre de Agricultura i Missatje dels Camps", descriu dues varietats de grans gossos en els Pirineus: els uns de tons foscos per a la guarda de les cases, els altres de color blanc per a la guarda dels ramats. Va quedar fortament impressionat per la seva elevada alçada, el seu cap massiu, i la suavitat del seu pèl i la seva forta veu. Ell insisteix també sobre l'aptitud d'aquests gossos per a la guarda dels ramats i la defensa contra els depredadors, óssos i llops molt nombrosos en aquella època.

Tots aquests gossos eren coneguts com gossos de pastor i també se'ls anomenava gossos de pleta o gossos de cleda. És a l'any 1807 que Labouliniere, en el seu treball estadístic sobre el departament dels Alts Pirineus, dóna a aquests gossos el nom de Gossos dels Pirineus.

A mitjans del segle XIX, la raça encara no estava homogeneitzada. Si fem cas de l'article aparegut el 20 de Febrer de 1874 en la revista "Acclimatation" i escrit per l'expert cinòfil Kermadec, lleguim: "Existeixen en els Pirineus varis tipus de grans gossos, anomenats gossos de Muntanya i entre d'altres, dues varietats ben diferents: una que podriem designar amb el nom de "Gossos dels Pirineus Occidentals", particularment difosa als voltans de Bagneres-de-Bigorre; té el morro gros, els llavis penjants, les orelles arrodonides, el pelatge una mica cresp blanc i negre, sembla ser en gran part la soca de grans gossos anomenats Gossos de Terranova, molt difosos en tota França. El segon tipus és el "Gos dels Pirineus Orientals", és gran, de forma esbelta, el morro afilat, les orelles punxegudes i caigudes, el pelatge suau, sedós i abundant, d'un blanc neu amb taques gris clar o café amb llet; generalment aquestes taques existeixen sobre les orelles i la cara. En aquest últim cas hi ha una banda negrosa al voltant dels ulls. A vegades és totalment blanc.

Aquest tipus pot ser el més bell de tots els gossos de guarda francesos, i és a més, com tots el gossos de muntanya, notable pel seu vigor i vigilància. Estava estès en altre temps en la part dels Pirineus que frontereja el departament de l'Ariège amb la república d'Andorra, però sembla ser que avui dia és molt rar, si no està completament extingit. Pot ser que encara existeixi en les muntanyes d'Espanya".

Posem especial èmfasi en que Kermadec fa referència a varis tipus de gossos. Això té una explicació lògica si tenim en compte que abans les comunicacions entre les diferents valls pirinenques eren molt limitades per la pròpia orografia del terreny, la qual cosa va fer que generalment els creuaments es féssin dins de la mateixa regió, perpetuant-se les característiques racials en cada una d'elles.

En el llibre del "Mastin del Pirineo", editat pel seu Club en l'any 1983, R. Malo afirma de manera categòrica que el Gos de Muntanya dels Pirineus descendeix del Mastín de los Pirineos. Penso que aquesta afirmació té una manca total de rigor perquè no existeixen proves que permetin mantenir-la i perquè potser és deguda a una excessiva dosi d'espanyolitat. Ans al contrari, trobem a Europa gossos com el Leonberger, el Pastor del Trata, el Kuvasz i el Maremmano-Abruces, així com altres gossos -esmentats abans-, que a començaments de segle existien o encara existeixen a Anatòlia o Macedònia, que tenen uns trets molt característics i una gran semblança amb el Gos de Muntanya dels Pirineus. Això ens permet mantenir l'hipòtesi de que l'origen del Muntanya ha de situar-se, -tant en el temps com en l'espai-, en aquelles remotes regions i que van ser aquells pobles ancestrals que en les seves migracions van deixar la llavor del que després serien bona part de les diverses races de gossos de muntanya.

A continuació transcric el que va publicar B. Senac-Lagrange a l'any 1927 en el Butlletí de la RACP. "Els gossos que hi ha a la vessant espanyola dels Pirineus difereixen quelcom dels de la vessant francesa, en general, menys típics. De silueta més elevada, el seu pelatge és en general menys abundant, a vegades quasi ras. Molt sovint la capa està més carregada de colors més vius: el groc pàl×lid va fins el taronja i el gris tuixó gira al negre. El crani es bomba i els costats del cap són més arrodonits....En certs subjectes se sospita una infusió de sang de l'antic "gos de presa espanyol".

Al nostre gos també se'l coneix amb el sobrenom carinyós de "Patou", que no té res a veure amb la paraula francesa "pataud" que significa talós. Ans al contrari ja que estem davant d'un veritable atleta. "Patou" segons l'historia -o la llegenda-, seria el nom donat pel Delfí de França quan va anar a prendre les aigües a Bareges a l'any 1675, paraula derivada de "pastou" o "pastoure", que significa pastor o pastora a la vall d'Ossau i a la vall de Luz. En el departament dels "Hautes-Pyrénées, se li diu "Gos Patou" i a la vall d'Aure algunes vegades se'l denomina "Farou".

És innegable que la serralada Pirinenca ha motllurat als homes i animals, i ha estat el quadre d'una veritable civilització muntayenca. En unes condicions molt riguroses, suportant en temps passats una veritable misèria, els muntanyecs pirenàics s'han agafat amb molta obstinació i orgull a la cria dels ramats, molt sovint magres, per a conservar la seva independència. En aquesta situació difícil, que marca encara la vida quotidiana de nombrosos pobles pirenàics del segle XVIII, els grans gossos blancs, vigilen els seus magres ramats i els seus obstinats pastors, sent un element essencial de supervivència per les comunitats muntanyenques. A la vegada resulta paradoxal, la forta talla del Gos de Muntanya dels Pirineus, tenint en compte l'indigència de la seva alimentació a base de llet, pa i fruits.

Abans de 1900, l'elecció dels sementals es feia sobre les seves qualitats psíquiques, peró a més i molt particularment sobre la presència dels dobles esperons i per l'emplaçament de les taques sobre el pelatge blanc: en el cap, en la base de la cua, (anell muntanyenc) i sobre el llom. Avui en dia, malgrat el temps transcorregut, els criteris de selecció no han variat en gran mesura, afegim en tot cas, la conservació de la típica "expressió pirinenca", veritable tresor del Pirenàic, donada per la forma i situació de tots els elements constituents del cap.

Actualment i en el sempre suggestiu paisatge pirinenc sol aparèixer, incorporat con un element més, el Patou, el gos de vigilància més dolç i fer a la vegada. Està present al llarg de tota la serralada com un personatge singular i irrepetible: gegant i blanc, el cap del qual ens recorda el d'un ós, que guarda amb aparent indiferència el llindar d'algunes cases i que encara en els nostres dies, segueix desenvolupant la seva tasca ancestral en les altes valls pirinenques....Algú ha escrit que és una de les races més pures del món i la més bella de totes.

 
JOAN FERRER i SIRVENT
LA BORDA D'URTX 17538 URTX (Girona)
CATALUNYA
Telf: +34-629-613399
e-mail: joanferrer@labordadurtx.org