G
ARANTIES
www.labordadurtx.org >> cadellades >> garanties

La present garantia només tindrà efecte si el cadell rep, com mínim, els tractes i les atencions tipificades en la Llei 22/2003 de 4 de juliol, de Protecció dels Animals de la Generalitat de Catalunya i avala els aspectes següents:

1. Òptima sociabilitat del cadell al haver rebut l’imprinting” primari seguit de l'impromta humana.

2. Autentificació de la identitat dels pares mitjançant certificats de identificació genètica per marcadors d’ADN.

3. Enumeració del protocol de primo-vacunacions i desparasitacions en el revers de la present garantia.

4. Absència de malalties infecte-contagioses a l'entrega del cadell.

5. Absència de malalties congènites i genètiques aparents a l’entrega del cadell.

6. Absència de malalties congènites i genètiques conegudes dels reproductors.

7. Absència de defectes penalitzats per l'estàndar de la raça a l’entrega del cadell.

8. Assumpció de responsabilitats en cas de qualsevol malaltia infecte-contagiosa, el contagi i l'incubació de la qual s'hagués realitzat abans de l'entrega del cadell.

9.Entrega d’un altre cadell, sense cost, en cas de detectar-se-li una malaltia greu d’origen congènit o hereditari diagnosticable, i que fés inviable una qualitat de vida digna de l’exemplar.

10.Inscripció del cadell en el corresponent llibre d’orígens, per lo qual, és imprescindible el retorn del formulari de identificació canina degudament omplert i signat pel veterinari abans de que el cadell compleixi cinc mesos.

11.Servei permanent d’assessorament personal, telefònic o electrònic les 24 hores del dia i durant tota la vida del gos.

12. La present garantia perdrà el seu efecte si davant d’alguna alteració física o
psíquica de l’exemplar no s’informa puntualment a aquest centre de cria.

 
JOAN FERRER i SIRVENT
LA BORDA D'URTX 17538 URTX (Girona)
CATALUNYA
Telf: +34-629-613399
e-mail: joanferrer@labordadurtx.org