Català
Castellano
French
English
exposició
exposición
exposition
show
femella
hembra
femella
bitch
mascle
macho
male
dog

Sigles
Significat
CAC: Certificat d'aptitud de campionat.
RCAC: Reserva de certificat d'aptitud de campionat (passaria a CAC en el supòsit que es desqualifiqués el CAC).
CACIB: Certificat d'aptitud de campionat internacional de bellesa.
RCACIB: Reserva de certificat d'aptitud de campionat internacional de bellesa. (passaria a CACIB en el supòsit que es desqualifiqués el CACIB).
BOB: Millor de raça. (Best of breed)
BIS: Millor de l'exposició. (Best in show)
CH: Campió de Espanya o de França o d'altres països