R
ESOLUCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SOBRE LA NO CONSIDERACIÓ DE LA RAÇA “GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS” COM A POTENCIALMENT PERILLOSA
www.labordadurtx.org >> noticies >>

 
JOAN FERRER i SIRVENT
LA BORDA D'URTX 17538 URTX (Girona)
CATALUNYA
Telf: +34-629-61-33-99
e-mail: joanferrer@labordadurtx.org