P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 18-09-2005 MUGA I DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
2 07-03-2005 033H2 CH. HILLETTE DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
3 18-09-2005 039M2 MEY DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
4 18-09-2005 039M2 MARBORÉ DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
5 18-09-2005 039M2 MONTCASAU DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
6 18-09-2005 039M2 MULLERES DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
7 18-09-2005 039M2 MAUNICOT DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
8 18-09-2005 039M2 MAR DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
9 18-09-2005 039M2 MUNIA DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
10 18-09-2005 039M2 MILIEU DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
11 13-04-2006 043Q2 QUER DE LA BORDA D'URTX. CH. VINYEMALE DE LA BORDA D'URTX
12 10-09-2006 046T2 TORMO DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
13 10-09-2006 046T2 TRUC DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
14 10-09-2006 046T2 TUMENEJA DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
15 10-09-2006 046T2 TARTERA DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
16 10-09-2006 046T2 TUCA DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
17 01-04-2007 050Y2 YUCA DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
18 01-04-2007 050Y2 YUKÓN DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
19 20-01-2008 059H3 HAUBAN DE LA BORDA D'URTX. CH. VINYEMALE DE LA BORDA D'URTX
20 20-01-2008 059H3 HAUTACAM DE LA BORDA D'URTX. CH. VINYEMALE DE LA BORDA D'URTX
21 20-01-2008 059H3 HOURAT DE LA BORDA D'URTX. CH. VINYEMALE DE LA BORDA D'URTX
22 20-01-2008 059H3 HÈCHE DE LA BORDA D'URTX. CH. VINYEMALE DE LA BORDA D'URTX
23 20-01-2008 059H3 HOURGADA DE LA BORDA D'URTX. CH. VINYEMALE DE LA BORDA D'URTX
24 20-01-2008 059H3 HOURATATE DE LA BORDA D'URTX. CH. VINYEMALE DE LA BORDA D'URTX
25 20-01-2008 059H3 HOURQUETTE DE LA BORDA D'URTX. CH. VINYEMALE DE LA BORDA D'URTX
26 09-09-2008 062K3 KIND DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
27 09-09-2008 062K3 K'PLATA DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
28 09-09-2008 062K3 KEEP DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
29 09-09-2008 062K3 KING DE LA BORDA D'URTX (Balú). CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
30 30-04-2009 066N3 NÈFOL DE LA BORDA D'URTX - MPRIP. LLOZE DE LA BORDA D'URTX
31 30-04-2009 066N3 NINA DE LA BORDA D'URTX. LLOZE DE LA BORDA D'URTX
32 30-04-2009 066N3 NAÜJA DE LA BORDA D'URTX. LLOZE DE LA BORDA D'URTX
33 30-04-2009 066N3 NIULA DE LA BORDA D'URTX. LLOZE DE LA BORDA D'URTX
34 30-04-2009 066N3 NOIA DE LA BORDA D'URTX. LLOZE DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 16
Nombre de femelles : 18

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


MUGA I DE LA BORDA D'URTX
 

CH. HILLETTE DE LA BORDA D'URTX
 

CH. HILLETTE DE LA BORDA D'URTX
 

CH. HILLETTE DE LA BORDA D'URTX
 

CH. HILLETTE DE LA BORDA D'URTX
 

CH. HILLETTE DE LA BORDA D'URTX
 

CH. HILLETTE DE LA BORDA D'URTX
 

CH. HILLETTE DE LA BORDA D'URTX
 

CH. HILLETTE DE LA BORDA D'URTX
 

CH. HILLETTE DE LA BORDA D'URTX
 

CH. HILLETTE DE LA BORDA D'URTX
 

CH. HILLETTE DE LA BORDA D'URTX
 

MARBORÉ DE LA BORDA D'URTX
 

MUNIA DE LA BORDA D'URTX
 

TORMO DE LA BORDA D'URTX
 

TRUC DE LA BORDA D'URTX
 

TUMENEJA DE LA BORDA D'URTX
 

TUMENEJA DE LA BORDA D'URTX
 

TUCA DE LA BORDA D'URTX
 

HAUBAN DE LA BORDA D'URTX
 

HAUBAN DE LA BORDA D'URTX
 

HAUBAN DE LA BORDA D'URTX
 

HAUBAN DE LA BORDA D'URTX
 

HAUBAN DE LA BORDA D'URTX
 

HAUBAN DE LA BORDA D'URTX
 

HAUBAN DE LA BORDA D'URTX
 

HAUBAN DE LA BORDA D'URTX
 

HAUTACAM DE LA BORDA D'URTX
 

HAUTACAM DE LA BORDA D'URTX
 

HÈCHE DE LA BORDA D'URTX
 

HÈCHE DE LA BORDA D'URTX
 

HÈCHE DE LA BORDA D'URTX
 

HOURATATE DE LA BORDA D'URTX
 

HOURATATE DE LA BORDA D'URTX
 

HOURATATE DE LA BORDA D'URTX
 

HOURATATE DE LA BORDA D'URTX
 

HOURQUETTE DE LA BORDA D'URTX
 

HOURQUETTE DE LA BORDA D'URTX
 

KIND DE LA BORDA D'URTX
 

KIND DE LA BORDA D'URTX
 

KIND DE LA BORDA D'URTX
 

KIND DE LA BORDA D'URTX
 

KIND DE LA BORDA D'URTX
 

KIND DE LA BORDA D'URTX
 

KIND DE LA BORDA D'URTX
 

KING DE LA BORDA D'URTX (Balú)
 

NINA DE LA BORDA D'URTX
 

NINA DE LA BORDA D'URTX
 

NAÜJA DE LA BORDA D'URTX
 

NAÜJA DE LA BORDA D'URTX
 

NOIA DE LA BORDA D'URTX
 

NOIA DE LA BORDA D'URTX