P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 04/10/1999 010J1 JAÇA DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
2 04/10/1999 010J1 JACETA DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
3 04/10/1999 010J1 JAU DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
4 04/10/1999 010J1 JERDÀ DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
5 04/10/1999 010J1 JOCLAR DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
6 04/10/1999 010J1 JORDANA DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
7 04/10/1999 010J1 JOU DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 2
Nombre de femelles : 5

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


JAÇA DE LA BORDA D'URTX
 

JAÇA DE LA BORDA D'URTX
 

JAÇA DE LA BORDA D'URTX
 

JAÇA DE LA BORDA D'URTX
 

JAÇA DE LA BORDA D'URTX
 

JAU DE LA BORDA D'URTX
 

JERDÀ DE LA BORDA D'URTX
 

JERDÀ DE LA BORDA D'URTX
 

JERDÀ DE LA BORDA D'URTX