P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 ADA. ISLA
2 10/11/1986 CH. AIDA de LA BORDA D'URTX. CH. DOLÇA
3 12-03-1981 NEU DE CAN PONS de LA BORDA D'URTX. NIULA DE CAN PONS

Nombre de masceles : 0
Nombre de femelles : 3

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


CH. AIDA de LA BORDA D'URTX
 

CH. AIDA de LA BORDA D'URTX
 

CH. AIDA de LA BORDA D'URTX
 

CH. AIDA de LA BORDA D'URTX
 

CH. AIDA de LA BORDA D'URTX
 

NEU DE CAN PONS de LA BORDA D'URTX
 

NEU DE CAN PONS de LA BORDA D'URTX
 

NEU DE CAN PONS de LA BORDA D'URTX