P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 26/11/1997 005E1 ERISTE DE LA BORDA D'URTX. DE LLARDANA DE LA BORDA D'URTX
2 26/11/1997 005E1 ESPREIS DE LA BORDA D'URTX. DE LLARDANA DE LA BORDA D'URTX
3 26/11/1997 005E1 ESTAUAS DE LA BORDA D'URTX. DE LLARDANA DE LA BORDA D'URTX
4 26/11/1997 005E1 ENVALIRA DE LA BORDA D'URTX. DE LLARDANA DE LA BORDA D'URTX
5 26/11/1997 005E1 ENSAGENTS DE LA BORDA D'URTX. DE LLARDANA DE LA BORDA D'URTX
6 26/11/1997 005E1 ENCLAR DE LA BORDA D'URTX. DE LLARDANA DE LA BORDA D'URTX
7 26/11/1997 005E1 ESTIVETA DE LA BORDA D'URTX. DE LLARDANA DE LA BORDA D'URTX
8 26/11/1997 005E1 ESTREMERA DE LA BORDA D'URTX. DE LLARDANA DE LA BORDA D'URTX
9 26/11/1997 005E1 ESCORVETS DE LA BORDA D'URTX. DE LLARDANA DE LA BORDA D'URTX
10 26/11/1997 006F1 FAIXA DE LA BORDA D'URTX. COMTESSA DE LA BORDA D'URTX
11 26/11/1997 006F1 FEIXANT DE LA BORDA D'URTX. COMTESSA DE LA BORDA D'URTX
12 26/11/1997 006F1 FORCANADA DE LA BORDA D'URTX. COMTESSA DE LA BORDA D'URTX
13 26/11/1997 006F1 FONTANA DE LA BORDA D'URTX. COMTESSA DE LA BORDA D'URTX
14 26/11/1997 006F1 FRESER DE LA BORDA D'URTX. COMTESSA DE LA BORDA D'URTX
15 26/11/1997 006F1 FORQUIELLA DE LA BORDA D'URTX. COMTESSA DE LA BORDA D'URTX
16 03/06/1998 007G1 GIAS DE LA BORDA D'URTX. COMTESSA DE LA BORDA D'URTX
17 03/06/1998 007G1 GUERREYS DE LA BORDA D'URTX. COMTESSA DE LA BORDA D'URTX
18 03/06/1998 007G1 GERBATS DE LA BORDA D'URTX. COMTESSA DE LA BORDA D'URTX
19 03/06/1998 007G1 GAULA DE LA BORDA D'URTX. COMTESSA DE LA BORDA D'URTX
20 03/06/1998 007G1 GABIET DE LA BORDA D'URTX. COMTESSA DE LA BORDA D'URTX
21 03/06/1998 007G1 GOURGS BLANCS DE LA BORDA D'URTX. COMTESSA DE LA BORDA D'URTX
22 04/05/1999 009I1 ILLENC DE LA BORDA D'URTX. COMTESSA DE LA BORDA D'URTX
23 04/05/1999 009I1 IXEIA DE LA BORDA D'URTX. COMTESSA DE LA BORDA D'URTX
24 04/05/1999 009I1 IZAS DE LA BORDA D'URTX. COMTESSA DE LA BORDA D'URTX
25 04/10/1999 010J1 JOU DE LA BORDA D'URTX. LESTELLE DU NEOUVIELLE de LA BORDA D'URTX
26 04/10/1999 010J1 JORDANA DE LA BORDA D'URTX. LESTELLE DU NEOUVIELLE de LA BORDA D'URTX
27 04/10/1999 010J1 JOCLAR DE LA BORDA D'URTX. LESTELLE DU NEOUVIELLE de LA BORDA D'URTX
28 04/10/1999 010J1 JERDÀ DE LA BORDA D'URTX. LESTELLE DU NEOUVIELLE de LA BORDA D'URTX
29 04/10/1999 010J1 JAU DE LA BORDA D'URTX. LESTELLE DU NEOUVIELLE de LA BORDA D'URTX
30 04/10/1999 010J1 JACETA DE LA BORDA D'URTX. LESTELLE DU NEOUVIELLE de LA BORDA D'URTX
31 04/10/1999 010J1 JAÇA DE LA BORDA D'URTX. LESTELLE DU NEOUVIELLE de LA BORDA D'URTX
32 10/10/1999 011K4 K'ESTIVA DE LA BORDA D'URTX. CH. BARBARISA DE LA BORDA D'URTX
33 10/10/1999 011K4 K'BASERA DE LA BORDA D'URTX. CH. BARBARISA DE LA BORDA D'URTX
34 10/10/1999 011K4 K'AUT DE LA BORDA D'URTX. CH. BARBARISA DE LA BORDA D'URTX
35 10/10/1999 011K4 K'ALFAR DE LA BORDA D'URTX. CH. BARBARISA DE LA BORDA D'URTX
36 11/11/2002 020T1 TESSÒ DE LA BORDA D'URTX. DE LLARDANA DE LA BORDA D'URTX
37 11/11/2002 020T1 TOSSA DE LA BORDA D'URTX. DE LLARDANA DE LA BORDA D'URTX
38 11/11/2002 020T1 TOSSETA DE LA BORDA D'URTX. DE LLARDANA DE LA BORDA D'URTX
39 11/11/2002 020T1 TOZAL DE LA BORDA D'URTX. DE LLARDANA DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 18
Nombre de femelles : 21

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


GERBATS DE LA BORDA D'URTX
 

GABIET DE LA BORDA D'URTX
 

JERDÀ DE LA BORDA D'URTX
 

JERDÀ DE LA BORDA D'URTX
 

JERDÀ DE LA BORDA D'URTX
 

JAU DE LA BORDA D'URTX
 

JAÇA DE LA BORDA D'URTX
 

JAÇA DE LA BORDA D'URTX
 

JAÇA DE LA BORDA D'URTX
 

JAÇA DE LA BORDA D'URTX
 

JAÇA DE LA BORDA D'URTX
 

K'AUT DE LA BORDA D'URTX
 

K'AUT DE LA BORDA D'URTX
 

K'AUT DE LA BORDA D'URTX
 

TESSÒ DE LA BORDA D'URTX
 

TESSÒ DE LA BORDA D'URTX
 

TOSSA DE LA BORDA D'URTX
 

TOSSETA DE LA BORDA D'URTX