P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 26/11/1997 006F1 FONTANA DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
2 26/11/1997 006F1 FORCANADA DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
3 26/11/1997 006F1 FORQUIELLA DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
4 26/11/1997 006F1 FRESER DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
5 26/11/1997 006F1 FEIXANT DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
6 26/11/1997 006F1 FAIXA DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
7 03/06/1998 007G1 GIAS DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
8 03/06/1998 007G1 GERBATS DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
9 03/06/1998 007G1 GAULA DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
10 03/06/1998 007G1 GABIET DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
11 03/06/1998 007G1 GOURGS BLANCS DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
12 03/06/1998 007G1 GUERREYS DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
13 04/05/1999 009I1 IXEIA DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
14 04/05/1999 009I1 IZAS DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
15 04/05/1999 009I1 ILLENC DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
16 03/03/2001 015O1 OS DE LA BORDA D'URTX. CH. HAN DE LA BORDA D'URTX
17 03/03/2001 015O1 OSSAU DE LA BORDA D'URTX. CH. HAN DE LA BORDA D'URTX
18 03/03/2001 015O1 ORRI DE LA BORDA D'URTX. CH. HAN DE LA BORDA D'URTX
19 03/03/2001 015O1 ORDICETO DE LA BORDA D'URTX. CH. HAN DE LA BORDA D'URTX
20 03/03/2001 015O1 ORDESSA DE LA BORDA D'URTX. CH. HAN DE LA BORDA D'URTX
21 03/03/2001 015O1 OO DE LA BORDA D'URTX. CH. HAN DE LA BORDA D'URTX
22 03/03/2001 015O1 OMBRIAGA DE LA BORDA D'URTX. CH. HAN DE LA BORDA D'URTX
23 03/03/2001 015O1 OBAGA DE LA BORDA D'URTX. CH. HAN DE LA BORDA D'URTX
24 03/03/2001 015O1 OURTASSE DE LA BORDA D'URTX. CH. HAN DE LA BORDA D'URTX
25 03/03/2001 015O1 ORZAL DE LA BORDA D'URTX. CH. HAN DE LA BORDA D'URTX
26 20-12-2003 024Y1 YALII DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
27 20-12-2003 024Y1 YERRI DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
28 20-12-2003 024Y1 YESCA DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 14
Nombre de femelles : 14

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


GERBATS DE LA BORDA D'URTX
 

GABIET DE LA BORDA D'URTX
 

ORDICETO DE LA BORDA D'URTX
 

OMBRIAGA DE LA BORDA D'URTX
 

YERRI DE LA BORDA D'URTX