P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 17/09/1995 003C1 CABANETA DE LA BORDA D'URTX. LIRY DEL MAS DE SAN VICENTE
2 17/09/1995 003C1 COMTESSA DE LA BORDA D'URTX. LIRY DEL MAS DE SAN VICENTE
3 17/09/1995 003C1 CLARAVIDA DE LA BORDA D'URTX. LIRY DEL MAS DE SAN VICENTE
4 17/09/1995 003C1 CERTASCAN DE LA BORDA D'URTX. LIRY DEL MAS DE SAN VICENTE
5 17/09/1995 003C1 CASTANESA DE LA BORDA D'URTX. LIRY DEL MAS DE SAN VICENTE
6 17/09/1995 003C1 CANIGO DE LA BORDA D'URTX. LIRY DEL MAS DE SAN VICENTE
7 24/05/1996 004D1 DUSSEL DE LA BORDA D'URTX. CH. SAUTOR DE L'ORONET
8 24/05/1996 004D1 DE MUNTANYA DE LA BORDA D'URTX. CH. SAUTOR DE L'ORONET
9 24/05/1996 004D1 DE MARIOLA DE LA BORDA D'URTX. CH. SAUTOR DE L'ORONET
10 24/05/1996 004D1 DE LLARDANA DE LA BORDA D'URTX. CH. SAUTOR DE L'ORONET
11 24/05/1996 004D1 D'IXEIA DE LA BORDA D'URTX. CH. SAUTOR DE L'ORONET
12 24/05/1996 004D1 D'ESTATS DE LA BORDA D'URTX. CH. SAUTOR DE L'ORONET
13 24-05-1996 004D1 D'ERILL DE LA BORDA D'URTX. CH. SAUTOR DE L'ORONET
14 24/05/1996 004D1 D'EINA DE LA BORDA D'URTX. CH. SAUTOR DE L'ORONET
15 24/05/1996 004D1 D'ARCALIS DE LA BORDA D'URTX. CH. SAUTOR DE L'ORONET
16 24/05/1996 004D1 D'ANGLOS DE LA BORDA D'URTX. CH. SAUTOR DE L'ORONET
17 24/05/1996 004D1 CH. DOSSAU DE LA BORDA D'URTX. CH. SAUTOR DE L'ORONET
18 10/10/1999 011K4 K'ALFAR DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
19 10/10/1999 011K4 K'AUT DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
20 10/10/1999 011K4 K'BASERA DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
21 10/10/1999 011K4 K'ESTIVA DE LA BORDA D'URTX. D'ERILL DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 9
Nombre de femelles : 12

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


COMTESSA DE LA BORDA D'URTX
 

COMTESSA DE LA BORDA D'URTX
 

COMTESSA DE LA BORDA D'URTX
 

DE LLARDANA DE LA BORDA D'URTX
 

DE LLARDANA DE LA BORDA D'URTX
 

DE LLARDANA DE LA BORDA D'URTX
 

DE LLARDANA DE LA BORDA D'URTX
 

D'ERILL DE LA BORDA D'URTX
 

K'AUT DE LA BORDA D'URTX
 

K'AUT DE LA BORDA D'URTX
 

K'AUT DE LA BORDA D'URTX