P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 Encreuament Marboré & Jukshin. MARBORÉ DU PIC DE VISCOS a la BORDA D'URTX
2 Encreuament Dioic & Yukshin. DIOIC DE LA BORDA D'URTX
3 Encreuament Xaier & Jukshin. XAIER DE LA BORDA D'URTX
4 142L6 LLES DE LA BORDA D'URTX - Bruc. MARBORÉ DU PIC DE VISCOS a la BORDA D'URTX
5 15-12-2020 142LL6 LLUM DE LA BORDA D'URTX - Deepa. MARBORÉ DU PIC DE VISCOS a la BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 4
Nombre de femelles : 1

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES