P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 05-03-2021 147Q6 QUERNER DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
2 05-03-2021 147Q6 QUINTÍ DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
3 05-03-2021 147Q6 QUEIXANS DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
4 05-03-2021 147Q6 QUIOULÉS DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
5 05-03-2021 147Q6 QUERQUÉOU DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
6 05-03-2021 147Q6 QUERALBS DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
7 05-03-2021 147Q6 QUADRES DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
8 05-03-2021 147Q6 QUEROL DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
9 05-03-2021 147Q6 QUÉRES DE LA BORDA D'URTX. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 3
Nombre de femelles : 6

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES