P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 Encreuament Thunder & Yin . SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
2 Encreuament Arrens & Pinosa. ARRENS DE LA BORDA D'URTX
3 25-02-2021 146P6 POUGASTOU DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
4 25-02-2021 146P6 PINOSA DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
5 25-02-2021 146P6 P'UBLA DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
6 25-02-2021 146P6 PELATES DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
7 25-02-2021 146P6 PALARQUERE DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
8 25-02-2021 146P6 PUIGSACREU DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
9 25-02-2021 146P6 PRATLONG DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
10 25-02-2021 146P6 PORTILLON DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
11 25-02-2021 146P6 PORTET DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
12 25-02-2021 146P6 PEYRESOURDE DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX
13 25-02-2021 146P6 PEYRE DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW a LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 10
Nombre de femelles : 3

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES