P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 Encreuament Siguer & Jusquiam. JUSQUIAM DE LA BORDA D'URTX
2 18-12-2020 143M6 MONTURULL DE LA BORDA D'URTX. JUSQUIAM DE LA BORDA D'URTX
3 18-12-2020 143M6 MONTSENT DE LA BORDA D'URTX. JUSQUIAM DE LA BORDA D'URTX
4 18-12-2020 143M6 MONTCALM DE LA BORDA D'URTX. JUSQUIAM DE LA BORDA D'URTX
5 18-12-2020 143M6 MONTEIXO DE LA BORDA D'URTX. JUSQUIAM DE LA BORDA D'URTX
6 18-12-2020 143M6 MADIDES DE LA BORDA D'URTX. JUSQUIAM DE LA BORDA D'URTX
7 18-12-2020 143M6 MALNERA DE LA BORDA D'URTX. JUSQUIAM DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 5
Nombre de femelles : 2

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES