P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 Encreuament Marbore & Innivació-Inbreeding 2º grau. INNIVACIÓ DE LA BORDA D'URTX
2 Encreuament Marboré & Jukshin. YUKSHIN DE LA BORDA D'URTX
3 142L6 LLES DE LA BORDA D'URTX - Bruc. YUKSHIN DE LA BORDA D'URTX
4 15-12-2020 142LL6 LLUM DE LA BORDA D'URTX - Deepa. YUKSHIN DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 3
Nombre de femelles : 1

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES