P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 22-08-2017 ALBA DE LA FOU DE BOR - MPRIP. BURXATA PULIDA DE CASA HOSTAL - MPRIP
2 30-06-2017 125U5 URDOS DE LA BORDA D'URTX. ISAVARRE DE LA BORDA D'URTX
3 30-06-2017 125U5 USOZ DE LA BORDA D'URTX. ISAVARRE DE LA BORDA D'URTX
4 30-06-2017 125U5 UNARDE DE LA BORDA D'URTX. ISAVARRE DE LA BORDA D'URTX
5 30-06-2017 125U5 URSUYA DE LA BORDA D'URTX. ISAVARRE DE LA BORDA D'URTX
6 30-06-2017 125U5 URUENEA DE LA BORDA D'URTX. ISAVARRE DE LA BORDA D'URTX
7 30-06-2017 125U5 USCLAT DE LA BORDA D'URTX. ISAVARRE DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 3
Nombre de femelles : 4

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES