P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 Encreuament Siguer & Jusquiam. SIGUER DE LA BORDA D'URTX
2 23-12-2017 127X5 XALEST DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
3 23-12-2017 127X5 XEIC DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
4 23-12-2017 127X5 XATO DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
5 23-12-2017 127X5 XAIER DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
6 23-12-2017 127X5 XIQUETA DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
7 23-12-2017 127X5 XYRA DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
8 23-12-2017 127X5 XÈNIA DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
9 25-02-2019 132C6 C'DRUGO DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
10 25-02-2019 132C6 C'TINA DE LA BORDA D'URTX (Tina). SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
11 25-02-2019 132C6 C'SENA DE LA BORDA D'URTX (Sena). SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
12 25-02-2019 132C6 CO-CO DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
13 04-05-2020 139J6 JOCOSA DE LA BORDA D'URTX (Bruna). SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
14 04-05-2020 139J6 JONCA DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
15 04-05-2020 139J6 JOSA DE LA BORDA D'URTX (Neu). SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
16 04-05-2020 139J6 JOVA DE LA BORDA D'URTX (Rhea). SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
17 04-05-2020 139J6 JONQUILLA DE LA BORDA D'URTX (Senda). SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
18 04-05-2020 139J6 JASIONE DE LA BORDA D'URTX (Lua). SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
19 04-05-2020 139J6 JEBEL DE LA BORDA D'URTX - Chirla. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
20 04-05-2020 139J6 JASSETA DE LA BORDA D'URTX. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
21 04-05-2020 139J6 JANNU DE LA BORDA D'URTX (Orri). SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX
22 18-12-2020 143M6 MADIDES DE LA BORDA D'URTX. SIGUER DE LA BORDA D'URTX
23 18-12-2020 143M6 MONTEIXO DE LA BORDA D'URTX. SIGUER DE LA BORDA D'URTX
24 18-12-2020 143M6 MONTCALM DE LA BORDA D'URTX. SIGUER DE LA BORDA D'URTX
25 18-12-2020 143M6 MOLIÈRES DE LA BORDA D'URTX. SIGUER DE LA BORDA D'URTX
26 18-12-2020 143M6 MONTURULL DE LA BORDA D'URTX. SIGUER DE LA BORDA D'URTX
27 18-12-2020 143M6 MOIRA DE LA BORDA D'URTX. SIGUER DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 11
Nombre de femelles : 16

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


XALEST DE LA BORDA D'URTX
 

XALEST DE LA BORDA D'URTX
 

XEIC DE LA BORDA D'URTX
 

XEIC DE LA BORDA D'URTX
 

XATO DE LA BORDA D'URTX
 

XATO DE LA BORDA D'URTX
 

XATO DE LA BORDA D'URTX
 

XATO DE LA BORDA D'URTX
 

XATO DE LA BORDA D'URTX
 

XATO DE LA BORDA D'URTX
 

XATO DE LA BORDA D'URTX
 

XATO DE LA BORDA D'URTX
 

XATO DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XIQUETA DE LA BORDA D'URTX
 

XYRA DE LA BORDA D'URTX
 

XYRA DE LA BORDA D'URTX
 

XYRA DE LA BORDA D'URTX
 

XYRA DE LA BORDA D'URTX
 

XYRA DE LA BORDA D'URTX
 

XÈNIA DE LA BORDA D'URTX
 

C'DRUGO DE LA BORDA D'URTX
 

C'DRUGO DE LA BORDA D'URTX
 

C'DRUGO DE LA BORDA D'URTX
 

C'DRUGO DE LA BORDA D'URTX
 

JOCOSA DE LA BORDA D'URTX (Bruna)
 

JONCA DE LA BORDA D'URTX
 

JONCA DE LA BORDA D'URTX
 

JONCA DE LA BORDA D'URTX
 

JONCA DE LA BORDA D'URTX
 

JONCA DE LA BORDA D'URTX
 

JONCA DE LA BORDA D'URTX
 

JONCA DE LA BORDA D'URTX
 

JONCA DE LA BORDA D'URTX
 

JONCA DE LA BORDA D'URTX
 

JOSA DE LA BORDA D'URTX (Neu)
 

JOVA DE LA BORDA D'URTX (Rhea)
 

JOVA DE LA BORDA D'URTX (Rhea)
 

JOVA DE LA BORDA D'URTX (Rhea)
 

JONQUILLA DE LA BORDA D'URTX (Senda)
 

JONQUILLA DE LA BORDA D'URTX (Senda)
 

JONQUILLA DE LA BORDA D'URTX (Senda)
 

JONQUILLA DE LA BORDA D'URTX (Senda)
 

JONQUILLA DE LA BORDA D'URTX (Senda)
 

JASIONE DE LA BORDA D'URTX (Lua)
 

JASIONE DE LA BORDA D'URTX (Lua)
 

JASIONE DE LA BORDA D'URTX (Lua)
 

JASIONE DE LA BORDA D'URTX (Lua)
 

JASIONE DE LA BORDA D'URTX (Lua)
 

JASIONE DE LA BORDA D'URTX (Lua)
 

JASIONE DE LA BORDA D'URTX (Lua)
 

JASIONE DE LA BORDA D'URTX (Lua)
 

JASIONE DE LA BORDA D'URTX (Lua)
 

JASIONE DE LA BORDA D'URTX (Lua)
 

JASIONE DE LA BORDA D'URTX (Lua)
 

JASIONE DE LA BORDA D'URTX (Lua)
 

JASIONE DE LA BORDA D'URTX (Lua)
 

JASIONE DE LA BORDA D'URTX (Lua)
 

JASIONE DE LA BORDA D'URTX (Lua)
 

JASIONE DE LA BORDA D'URTX (Lua)
 

JASIONE DE LA BORDA D'URTX (Lua)
 

JASIONE DE LA BORDA D'URTX (Lua)
 

JASIONE DE LA BORDA D'URTX (Lua)
 

JEBEL DE LA BORDA D'URTX - Chirla
 

JEBEL DE LA BORDA D'URTX - Chirla
 

JEBEL DE LA BORDA D'URTX - Chirla
 

JEBEL DE LA BORDA D'URTX - Chirla
 

JEBEL DE LA BORDA D'URTX - Chirla
 

JEBEL DE LA BORDA D'URTX - Chirla
 

JEBEL DE LA BORDA D'URTX - Chirla
 

JEBEL DE LA BORDA D'URTX - Chirla
 

JEBEL DE LA BORDA D'URTX - Chirla
 

JEBEL DE LA BORDA D'URTX - Chirla
 

JEBEL DE LA BORDA D'URTX - Chirla
 

JEBEL DE LA BORDA D'URTX - Chirla
 

JASSETA DE LA BORDA D'URTX
 

JASSETA DE LA BORDA D'URTX
 

JASSETA DE LA BORDA D'URTX
 

JASSETA DE LA BORDA D'URTX
 

JANNU DE LA BORDA D'URTX (Orri)
 

JANNU DE LA BORDA D'URTX (Orri)
 

JANNU DE LA BORDA D'URTX (Orri)
 

JANNU DE LA BORDA D'URTX (Orri)