P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 Encreuament Juncus & Lys. LYS DE LA BORDA D'URTX
2 Encreuament Juncus & Trebens. TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
3 Encreuament Juncus & Nigritella. NIGRITELLA DE LA BORDA D'URTX
4 Encreuament Juncus & Yin. YIN DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 4
Nombre de femelles : 0

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES