P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 Encreuament Doble & Issarbe. CH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de la BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 1
Nombre de femelles : 0

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES