P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 Encreuament Lescun & Isavarre. LESCUN DE LA BORDA D'URTX
2 30-06-2017 125U5 USCLAT DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
3 30-06-2017 125U5 URUENEA DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
4 30-06-2017 125U5 URSUYA DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
5 30-06-2017 125U5 UNARDE DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
6 30-06-2017 125U5 USOZ DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
7 30-06-2017 125U5 URDOS DE LA BORDA D'URTX. MOUN NÉ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
8 24-10-2018 130A6 ÀNEU DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de LA BORDA D'URTX
9 24-10-2018 130A6 AULÀ DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de LA BORDA D'URTX
10 24-10-2018 130A6 ALINS DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de LA BORDA D'URTX
11 24-10-2018 130A6 ARANS DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de LA BORDA D'URTX
12 24-10-2018 130A6 ARGI DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 7
Nombre de femelles : 5

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


USCLAT DE LA BORDA D'URTX
 

USCLAT DE LA BORDA D'URTX
 

USCLAT DE LA BORDA D'URTX
 

USCLAT DE LA BORDA D'URTX
 

USCLAT DE LA BORDA D'URTX
 

USCLAT DE LA BORDA D'URTX
 

USCLAT DE LA BORDA D'URTX
 

URUENEA DE LA BORDA D'URTX
 

URUENEA DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX
 

USOZ DE LA BORDA D'URTX
 

USOZ DE LA BORDA D'URTX
 

USOZ DE LA BORDA D'URTX
 

USOZ DE LA BORDA D'URTX
 

USOZ DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX
 

ÀNEU DE LA BORDA D'URTX
 

ÀNEU DE LA BORDA D'URTX
 

AULÀ DE LA BORDA D'URTX
 

AULÀ DE LA BORDA D'URTX
 

AULÀ DE LA BORDA D'URTX
 

AULÀ DE LA BORDA D'URTX
 

AULÀ DE LA BORDA D'URTX
 

AULÀ DE LA BORDA D'URTX
 

AULÀ DE LA BORDA D'URTX
 

AULÀ DE LA BORDA D'URTX
 

AULÀ DE LA BORDA D'URTX
 

ARANS DE LA BORDA D'URTX
 

ARANS DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX