P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 30-06-2017 125U5 URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc). MOUN N╔ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
2 30-06-2017 125U5 USOZ DE LA BORDA D'URTX. MOUN N╔ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
3 30-06-2017 125U5 UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune). MOUN N╔ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
4 30-06-2017 125U5 URSUYA DE LA BORDA D'URTX. MOUN N╔ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
5 30-06-2017 125U5 URUENEA DE LA BORDA D'URTX. MOUN N╔ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
6 30-06-2017 125U5 USCLAT DE LA BORDA D'URTX. MOUN N╔ DES GORGES DE CAUTERETS a La BORDA D'URTX
7 24-10-2018 130A6 ARGI DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE a LA BORDA D'URTX
8 24-10-2018 130A6 ARANS DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE a LA BORDA D'URTX
9 24-10-2018 130A6 ALINS DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE a LA BORDA D'URTX
10 24-10-2018 130A6 AUL└ DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE a LA BORDA D'URTX
11 24-10-2018 130A6 └NEU DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE a LA BORDA D'URTX
12 22-02-2021 145O6 ORDIGAL DE LA BORDA D'URTX. BRANGOL═ DE LA BORDA D'URTX
13 22-02-2021 145O6 OURS DE LA BORDA D'URTX. BRANGOL═ DE LA BORDA D'URTX
14 22-02-2021 145O6 OUXIS DE LA BORDA D'URTX. BRANGOL═ DE LA BORDA D'URTX
15 22-02-2021 145O6 ORLU DE LA BORDA D'URTX. BRANGOL═ DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 9
Nombre de femelles : 6

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

URDOS DE LA BORDA D'URTX (Floc)
 

USOZ DE LA BORDA D'URTX
 

USOZ DE LA BORDA D'URTX
 

USOZ DE LA BORDA D'URTX
 

USOZ DE LA BORDA D'URTX
 

USOZ DE LA BORDA D'URTX
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

UNARDE DE LA BORDA D'URTX (Rhune)
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URSUYA DE LA BORDA D'URTX
 

URUENEA DE LA BORDA D'URTX
 

URUENEA DE LA BORDA D'URTX
 

USCLAT DE LA BORDA D'URTX
 

USCLAT DE LA BORDA D'URTX
 

USCLAT DE LA BORDA D'URTX
 

USCLAT DE LA BORDA D'URTX
 

USCLAT DE LA BORDA D'URTX
 

USCLAT DE LA BORDA D'URTX
 

USCLAT DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARGI DE LA BORDA D'URTX
 

ARANS DE LA BORDA D'URTX
 

ARANS DE LA BORDA D'URTX
 

AUL└ DE LA BORDA D'URTX
 

AUL└ DE LA BORDA D'URTX
 

AUL└ DE LA BORDA D'URTX
 

AUL└ DE LA BORDA D'URTX
 

AUL└ DE LA BORDA D'URTX
 

AUL└ DE LA BORDA D'URTX
 

AUL└ DE LA BORDA D'URTX
 

AUL└ DE LA BORDA D'URTX
 

AUL└ DE LA BORDA D'URTX
 

└NEU DE LA BORDA D'URTX
 

└NEU DE LA BORDA D'URTX