P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 21-05-2017 124T5 TUILLA DE LA BORDA D'URTX. LESSE DE LA BORDA D'URTX
2 21-05-2017 124T5 TRIADORS DE LA BORDA D'URTX. LESSE DE LA BORDA D'URTX
3 21-05-2017 124T5 TREMOLET DE LA BORDA D'URTX. LESSE DE LA BORDA D'URTX
4 21-05-2017 124T5 TOURS DE LA BORDA D'URTX. LESSE DE LA BORDA D'URTX
5 21-05-2017 124T5 TARTERES DE LA BORDA D'URTX. LESSE DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 4
Nombre de femelles : 1

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES