P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 21-05-2017 124T5 TUILLA DE LA RIVA - MPRIP. LESSE DE LA BORDA D'URTX
2 21-05-2017 124T5 TRIADORS DE LA RIVA - MPRIP. LESSE DE LA BORDA D'URTX
3 21-05-2017 124T5 TREMOLET DE LA RIVA - MPRIP . LESSE DE LA BORDA D'URTX
4 21-05-2017 124T5 TOURS DE LA RIVA - MPRIP. LESSE DE LA BORDA D'URTX
5 21-05-2017 124T5 TARTERES DE LA BORDA D'URTX. LESSE DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 4
Nombre de femelles : 1

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


TUILLA DE LA RIVA - MPRIP
 

TUILLA DE LA RIVA - MPRIP
 

TUILLA DE LA RIVA - MPRIP
 

TUILLA DE LA RIVA - MPRIP
 

TUILLA DE LA RIVA - MPRIP
 

TREMOLET DE LA RIVA - MPRIP
 

TREMOLET DE LA RIVA - MPRIP
 

TREMOLET DE LA RIVA - MPRIP
 

TREMOLET DE LA RIVA - MPRIP
 

TREMOLET DE LA RIVA - MPRIP
 

TREMOLET DE LA RIVA - MPRIP
 

TREMOLET DE LA RIVA - MPRIP
 

TREMOLET DE LA RIVA - MPRIP
 

TREMOLET DE LA RIVA - MPRIP
 

TREMOLET DE LA RIVA - MPRIP
 

TOURS DE LA RIVA - MPRIP
 

TOURS DE LA RIVA - MPRIP
 

TOURS DE LA RIVA - MPRIP
 

TOURS DE LA RIVA - MPRIP
 

TOURS DE LA RIVA - MPRIP
 

TOURS DE LA RIVA - MPRIP
 

TOURS DE LA RIVA - MPRIP
 

TOURS DE LA RIVA - MPRIP
 

TOURS DE LA RIVA - MPRIP
 

TOURS DE LA RIVA - MPRIP
 

TOURS DE LA RIVA - MPRIP
 

TOURS DE LA RIVA - MPRIP