P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 cruce caubera & brangoli. BRANGOLÍ DE LA BORDA D'URTX
2 hijo caubera. BRANGOLÍ DE LA BORDA D'URTX
3 nieto caubera. hijo caubera
4 hija de caubera. SCH. ARDIDEN DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 3
Nombre de femelles : 1

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES