P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 Encreuament Brangoli & Innivació. INNIVACIÓ DE LA BORDA D'URTX
2 Encreuament Brangolí & Juncetea. JUNCETEA DE LA BORDA D'URTX
3 15-12-2016 119O5 ORHY DE LA BORDA D'URTX. CABRIOULES DE LA BORDA D'URTX
4 15-12-2016 119O5 OULETTES DE LA BORDA D'URTX. CABRIOULES DE LA BORDA D'URTX
5 15-12-2016 119O5 ORBARA DE LA BORDA D'URTX. CABRIOULES DE LA BORDA D'URTX
6 15-12-2016 119O5 OROZ DE LA BORDA D'URTX. CABRIOULES DE LA BORDA D'URTX
7 28-10-2020 141L6 LUSTOU DE LA BORDA D'URTX. IBERIS DE LA BORDA D'URTX
8 28-10-2020 141L6 LÉZAT DE LA BORDA D'URTX. IBERIS DE LA BORDA D'URTX
9 28-10-2020 141L6 LÍPEZ DE LA BORDA D'URTX. IBERIS DE LA BORDA D'URTX
10 28-10-2020 141L6 LÀRIX DE LA BORDA D'URTX. IBERIS DE LA BORDA D'URTX
11 28-10-2020 141L6 LORRY DE LA BORDA D'URTX - NEO. IBERIS DE LA BORDA D'URTX
12 28-10-2020 141L6 LURIEN DE LA BORDA D'URTX. IBERIS DE LA BORDA D'URTX
13 28-10-2020 141L6 LANGTAN DE LA BORDA D'URTX. IBERIS DE LA BORDA D'URTX
14 28-10-2020 141L6 LHOTSE DE LA BORDA D'URTX. IBERIS DE LA BORDA D'URTX
15 28-10-2020 141L6 LASSARIOU DE LA BORDA D'URTX. IBERIS DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 9
Nombre de femelles : 6

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


ORHY DE LA BORDA D'URTX
 

ORHY DE LA BORDA D'URTX
 

ORHY DE LA BORDA D'URTX
 

ORHY DE LA BORDA D'URTX
 

ORHY DE LA BORDA D'URTX
 

ORHY DE LA BORDA D'URTX
 

ORHY DE LA BORDA D'URTX
 

ORHY DE LA BORDA D'URTX
 

ORHY DE LA BORDA D'URTX
 

ORHY DE LA BORDA D'URTX
 

ORHY DE LA BORDA D'URTX
 

OULETTES DE LA BORDA D'URTX
 

OULETTES DE LA BORDA D'URTX
 

OULETTES DE LA BORDA D'URTX
 

OULETTES DE LA BORDA D'URTX
 

OULETTES DE LA BORDA D'URTX
 

OULETTES DE LA BORDA D'URTX
 

OULETTES DE LA BORDA D'URTX
 

OULETTES DE LA BORDA D'URTX
 

ORBARA DE LA BORDA D'URTX
 

ORBARA DE LA BORDA D'URTX
 

ORBARA DE LA BORDA D'URTX
 

ORBARA DE LA BORDA D'URTX
 

OROZ DE LA BORDA D'URTX
 

OROZ DE LA BORDA D'URTX
 

LUSTOU DE LA BORDA D'URTX
 

LÉZAT DE LA BORDA D'URTX
 

LÍPEZ DE LA BORDA D'URTX
 

LÍPEZ DE LA BORDA D'URTX
 

LÍPEZ DE LA BORDA D'URTX
 

LÀRIX DE LA BORDA D'URTX
 

LÀRIX DE LA BORDA D'URTX
 

LÀRIX DE LA BORDA D'URTX
 

LORRY DE LA BORDA D'URTX - NEO
 

LORRY DE LA BORDA D'URTX - NEO
 

LORRY DE LA BORDA D'URTX - NEO
 

LURIEN DE LA BORDA D'URTX
 

LURIEN DE LA BORDA D'URTX
 

LURIEN DE LA BORDA D'URTX
 

LURIEN DE LA BORDA D'URTX
 

LURIEN DE LA BORDA D'URTX
 

LURIEN DE LA BORDA D'URTX
 

LHOTSE DE LA BORDA D'URTX