P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 encreuament Ardiden &Trebens. TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
2 encreuament Ardiden & Innivació. INNIVACIÓ DE LA BORDA D'URTX
3 encreuament Ardiden & Yummy. YUMMY DE LA BORDA D'URTX
4 encreuament Ardiden & Gentiana. GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
5 Encreuament Y. Encreuament X
6 Encreuament Ardiden & Jusquiam. JUSQUIAM DE LA BORDA D'URTX
7 Cadellada X5. JUSQUIAM DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 7
Nombre de femelles : 0

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES