P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 21-03-2015 ALNUS DEL MAS RIMBAU - MPRIP. BASERCA DE CAL FONTESTĄ - MPRIP
2 21-03-2015 ALBA DEL MAS RIMBAU - MPRIP. BASERCA DE CAL FONTESTĄ - MPRIP

Nombre de masceles : 1
Nombre de femelles : 1

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES