P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 Encreuament Borago & Nigritella. BORAGO DE LA BORDA D'URTX
2 Encreuament Juncus & Nigritella. JUNCUS DE LA BORDA D'URTX
3 02-04-2015 107D5 DAPHNE DE LA BORDA D'URTX. ALNUS DE LA BORDA D'URTX
4 30-01-2016 114K5 KITE DE LA BORDA D'URTX. ALNUS DE LA BORDA D'URTX
5 26-02-2017 120P5 PAÚL DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW de LA BORDA D'URTX
6 26-02-2017 120P5 PORTILLÓ DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S THUNDER SNOW de LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 5
Nombre de femelles : 1

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


DAPHNE DE LA BORDA D'URTX
 

DAPHNE DE LA BORDA D'URTX
 

DAPHNE DE LA BORDA D'URTX
 

DAPHNE DE LA BORDA D'URTX
 

DAPHNE DE LA BORDA D'URTX
 

DAPHNE DE LA BORDA D'URTX
 

DAPHNE DE LA BORDA D'URTX
 

DAPHNE DE LA BORDA D'URTX
 

KITE DE LA BORDA D'URTX
 

KITE DE LA BORDA D'URTX
 

PAÚL DE LA BORDA D'URTX
 

PAÚL DE LA BORDA D'URTX
 

PAÚL DE LA BORDA D'URTX
 

PORTILLÓ DE LA BORDA D'URTX
 

PORTILLÓ DE LA BORDA D'URTX
 

PORTILLÓ DE LA BORDA D'URTX