P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 25-03-2013 091M4 MILLARS DE LA BORDA D'URTX. ALNUS DE LA BORDA D'URTX
2 25-03-2013 091M4 MONTMALÚS DE LA BORDA D'URTX. ALNUS DE LA BORDA D'URTX
3 25-03-2013 091M4 MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX. ALNUS DE LA BORDA D'URTX
4 25-03-2013 091M4 MORERA DE LA BORDA D'URTX. ALNUS DE LA BORDA D'URTX
5 12-11-2013 097S4 SESLLOSSES DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de la BORDA D'URTX
6 12-11-2013 097S4 SOULCEM DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de la BORDA D'URTX
7 12-11-2013 097S4 SOBIRŔ DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de la BORDA D'URTX
8 12-11-2013 097S4 SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de la BORDA D'URTX
9 12-11-2013 097S4 SABURÓ DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de la BORDA D'URTX
10 12-11-2013 097S4 SUDORM DE LA BORDA D'URTX. SCH. VI'SKALY'S PASO DOBLE de la BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 7
Nombre de femelles : 3

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


MILLARS DE LA BORDA D'URTX
 

MILLARS DE LA BORDA D'URTX
 

MILLARS DE LA BORDA D'URTX
 

MILLARS DE LA BORDA D'URTX
 

MILLARS DE LA BORDA D'URTX
 

MILLARS DE LA BORDA D'URTX
 

MILLARS DE LA BORDA D'URTX
 

MILLARS DE LA BORDA D'URTX
 

MILLARS DE LA BORDA D'URTX
 

MILLARS DE LA BORDA D'URTX
 

MILLARS DE LA BORDA D'URTX
 

MILLARS DE LA BORDA D'URTX
 

MILLARS DE LA BORDA D'URTX
 

MONTMALÚS DE LA BORDA D'URTX
 

MONTMALÚS DE LA BORDA D'URTX
 

MONTMALÚS DE LA BORDA D'URTX
 

MONTMALÚS DE LA BORDA D'URTX
 

MONTMALÚS DE LA BORDA D'URTX
 

MONTMALÚS DE LA BORDA D'URTX
 

MONTMALÚS DE LA BORDA D'URTX
 

MONTMALÚS DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MUNYIDERA DE LA BORDA D'URTX
 

MORERA DE LA BORDA D'URTX
 

MORERA DE LA BORDA D'URTX
 

MORERA DE LA BORDA D'URTX
 

MORERA DE LA BORDA D'URTX
 

SESLLOSSES DE LA BORDA D'URTX
 

SESLLOSSES DE LA BORDA D'URTX
 

SESLLOSSES DE LA BORDA D'URTX
 

SESLLOSSES DE LA BORDA D'URTX
 

SESLLOSSES DE LA BORDA D'URTX
 

SESLLOSSES DE LA BORDA D'URTX
 

SESLLOSSES DE LA BORDA D'URTX
 

SESLLOSSES DE LA BORDA D'URTX
 

SESLLOSSES DE LA BORDA D'URTX
 

SOULCEM DE LA BORDA D'URTX
 

SOULCEM DE LA BORDA D'URTX
 

SOULCEM DE LA BORDA D'URTX
 

SOULCEM DE LA BORDA D'URTX
 

SOULCEM DE LA BORDA D'URTX
 

SOBIRŔ DE LA BORDA D'URTX
 

SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX
 

SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX
 

SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX
 

SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX
 

SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX
 

SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX
 

SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX
 

SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX
 

SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX
 

SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX
 

SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX
 

SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX
 

SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX
 

SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX
 

SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX
 

SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX
 

SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX
 

SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX
 

SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX
 

SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX
 

SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX
 

SAOUSSAT DE LA BORDA D'URTX
 

SABURÓ DE LA BORDA D'URTX
 

SUDORM DE LA BORDA D'URTX