P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 06-01-2007 BARRUFA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP. OSSA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP
2 06-01-2007 BAIAU DE CAL MANISTRÓ - MPRIP. OSSA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP
3 06-01-2007 BARZ DE CAL MANISTRÓ - MPRIP. OSSA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP
4 06-01-2007 BASIERO DE CAL MANISTRÓ. OSSA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP
5 06-01-2007 BERGÚS DE CAL MANISTRÓ - MPRIP. OSSA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP
6 06-01-2007 BARDAMINA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP. OSSA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP
7 06-01-2007 BOIRA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP. OSSA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP
8 06-01-2007 BARIDANA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP. OSSA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP
9 06-01-2007 BARBARISA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP. OSSA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP
10 12-08-2007 053B3 BABORTE DE LA BORDA D'URTX - MPRIP. JAÇA DE LA BORDA D'URTX
11 12-08-2007 053B3 BEIXEC DE LA BORDA D'URTX. JAÇA DE LA BORDA D'URTX
12 12-08-2007 053B3 BAGÜEÑA DE LA BORDA D'URTX. JAÇA DE LA BORDA D'URTX
13 12-08-2007 053B3 BAISH DE LA BORDA D'URTX. JAÇA DE LA BORDA D'URTX
14 21-11-2010 077Z3 ZITZÀNIA DE LA BORDA D'URTX. DANZA CONLOBOS ANGEL ARCTICA de LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 5
Nombre de femelles : 9

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


BAIAU DE CAL MANISTRÓ - MPRIP
 

BOIRA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP
 

BOIRA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP
 

BARIDANA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP
 

BARIDANA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP
 

BARBARISA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP
 

BABORTE DE LA BORDA D'URTX - MPRIP
 

BEIXEC DE LA BORDA D'URTX
 

BAGÜEÑA DE LA BORDA D'URTX
 

BAGÜEÑA DE LA BORDA D'URTX
 

BAGÜEÑA DE LA BORDA D'URTX
 

BAGÜEÑA DE LA BORDA D'URTX
 

BAGÜEÑA DE LA BORDA D'URTX
 

BAGÜEÑA DE LA BORDA D'URTX
 

BAGÜEÑA DE LA BORDA D'URTX
 

BAGÜEÑA DE LA BORDA D'URTX
 

BAISH DE LA BORDA D'URTX
 

BAISH DE LA BORDA D'URTX
 

BAISH DE LA BORDA D'URTX
 

BAISH DE LA BORDA D'URTX