P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Mare
1 08-05-2008 CABÓS DE CAL MANISTRÓ - MPRIP. OSSA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP
2 27-10-2009 BAISH DE CAL RIBAL - MPRIP. ORRIA DE LA BORDA D'URTX - MPRIP
3 27-10-2009 BARZ DE CAL RIBAL - MPRIP. ORRIA DE LA BORDA D'URTX - MPRIP
4 27-10-2009 BARDAMINA DE CAL RIBAL - MPRIP. ORRIA DE LA BORDA D'URTX - MPRIP
5 27-10-2009 BARIDANA DE CAL RIBAL - MPRIP. ORRIA DE LA BORDA D'URTX - MPRIP
6 17-08-2008 ARET DE CAL RIBAL - MPRIP. ORRIA DE LA BORDA D'URTX - MPRIP
7 17-08-2008 AMOTZ DE CAL RIBAL - MPRIP. ORRIA DE LA BORDA D'URTX - MPRIP
8 17-08-2008 ASSÓN DE CAL RIBAL - MPRIP. ORRIA DE LA BORDA D'URTX - MPRIP
9 17-08-2008 ASPIN DE CAL RIBAL - MPRIP. ORRIA DE LA BORDA D'URTX - MPRIP
10 08-05-2008 CALINDA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP. OSSA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP
11 08-05-2008 CENDROSA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP. OSSA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP
12 08-05-2008 CALATX DE CAL MANISTRÓ - MPRIP. OSSA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP
13 27-10-2009 BAIAU DE CAL RIBAL - MPRIP. ORRIA DE LA BORDA D'URTX - MPRIP
14 23-11-2009 072T3 TRAPA DE LA BORDA D'URTX. UNA DE LA BORDA D'URTX
15 23-11-2009 072T3 TOURETTES DE LA BORDA D'URTX. UNA DE LA BORDA D'URTX
16 23-11-2009 072T3 TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX. UNA DE LA BORDA D'URTX
17 23-11-2009 072T3 TUCARROYA DE LA BORDA D'URTX. UNA DE LA BORDA D'URTX
18 23-11-2009 072T3 TRISTAINA DE LA BORDA D'URTX. UNA DE LA BORDA D'URTX
19 23-11-2009 072T3 TORN DE LA BORDA D'URTX. UNA DE LA BORDA D'URTX
20 05-06-2011 080C4 COLOMINA DE LA BORDA D'URTX. UNA DE LA BORDA D'URTX
21 05-06-2011 080C4 CAMBALES DE LA BORDA D'URTX. UNA DE LA BORDA D'URTX
22 05-06-2011 080C4 CELINDA DE LA BORDA D'URTX. UNA DE LA BORDA D'URTX
23 17-02-2012 084G4 GENTIANA DE LA BORDA D'URTX. MORA DE LA BORDA D'URTX
24 17-02-2012 084G4 GORGUTES DE LA BORDA D'URTX. MORA DE LA BORDA D'URTX
25 28-10-2012 089L4 LEO DE LA BORDA D'URTX. DANZA CONLOBOS ANGEL ARCTICA de LA BORDA D'URTX
26 28-10-2012 089L4 LIPPIA DE LA BORDA D'URTX. DANZA CONLOBOS ANGEL ARCTICA de LA BORDA D'URTX
27 21-05-2013 096R4 RUMAZET DE LA BORDA D'URTX. DANZA CONLOBOS ANGEL ARCTICA de LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 13
Nombre de femelles : 14

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


BAISH DE CAL RIBAL - MPRIP
 

ARET DE CAL RIBAL - MPRIP
 

ARET DE CAL RIBAL - MPRIP
 

ARET DE CAL RIBAL - MPRIP
 

ARET DE CAL RIBAL - MPRIP
 

ARET DE CAL RIBAL - MPRIP
 

ARET DE CAL RIBAL - MPRIP
 

ARET DE CAL RIBAL - MPRIP
 

AMOTZ DE CAL RIBAL - MPRIP
 

AMOTZ DE CAL RIBAL - MPRIP
 

AMOTZ DE CAL RIBAL - MPRIP
 

ASSÓN DE CAL RIBAL - MPRIP
 

CALINDA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP
 

CALINDA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP
 

CALINDA DE CAL MANISTRÓ - MPRIP
 

TRAPA DE LA BORDA D'URTX
 

TRAPA DE LA BORDA D'URTX
 

TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
 

TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
 

TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
 

TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
 

TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
 

TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
 

TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
 

TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
 

TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
 

TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
 

TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TUCARROYA DE LA BORDA D'URTX
 

TUCARROYA DE LA BORDA D'URTX
 

TRISTAINA DE LA BORDA D'URTX
 

TRISTAINA DE LA BORDA D'URTX
 

TRISTAINA DE LA BORDA D'URTX
 

COLOMINA DE LA BORDA D'URTX
 

COLOMINA DE LA BORDA D'URTX
 

COLOMINA DE LA BORDA D'URTX
 

COLOMINA DE LA BORDA D'URTX
 

COLOMINA DE LA BORDA D'URTX
 

COLOMINA DE LA BORDA D'URTX
 

COLOMINA DE LA BORDA D'URTX
 

CAMBALES DE LA BORDA D'URTX
 

CAMBALES DE LA BORDA D'URTX
 

CAMBALES DE LA BORDA D'URTX
 

CAMBALES DE LA BORDA D'URTX
 

CAMBALES DE LA BORDA D'URTX
 

CAMBALES DE LA BORDA D'URTX
 

CAMBALES DE LA BORDA D'URTX
 

CAMBALES DE LA BORDA D'URTX
 

CAMBALES DE LA BORDA D'URTX
 

CAMBALES DE LA BORDA D'URTX
 

CELINDA DE LA BORDA D'URTX
 

CELINDA DE LA BORDA D'URTX
 

CELINDA DE LA BORDA D'URTX
 

CELINDA DE LA BORDA D'URTX
 

CELINDA DE LA BORDA D'URTX
 

CELINDA DE LA BORDA D'URTX
 

CELINDA DE LA BORDA D'URTX
 

CELINDA DE LA BORDA D'URTX
 

CELINDA DE LA BORDA D'URTX
 

CELINDA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GENTIANA DE LA BORDA D'URTX
 

GORGUTES DE LA BORDA D'URTX
 

GORGUTES DE LA BORDA D'URTX
 

GORGUTES DE LA BORDA D'URTX
 

GORGUTES DE LA BORDA D'URTX
 

GORGUTES DE LA BORDA D'URTX
 

GORGUTES DE LA BORDA D'URTX
 

GORGUTES DE LA BORDA D'URTX
 

LEO DE LA BORDA D'URTX
 

LEO DE LA BORDA D'URTX
 

LEO DE LA BORDA D'URTX
 

LEO DE LA BORDA D'URTX
 

LEO DE LA BORDA D'URTX
 

LEO DE LA BORDA D'URTX
 

LEO DE LA BORDA D'URTX
 

LEO DE LA BORDA D'URTX
 

LIPPIA DE LA BORDA D'URTX
 

LIPPIA DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX
 

RUMAZET DE LA BORDA D'URTX