P
EDIGREES

LLISTA DE FILLS
  Sexe Naixament Cadellada Nom Pare
1 09-09-2005 037L2 LAÜN DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
2 09-09-2005 037L2 LANÓS DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
3 09-09-2005 037L2 LENERS DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
4 09-09-2005 037L2 LHURS DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
5 09-09-2005 037L2 L'ILLA DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
6 16-12-2007 056E3 ESTAING DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
7 16-12-2007 056E3 EYGARRI DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
8 16-12-2007 056E3 ESTELES DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
9 16-12-2007 056E3 ESTELLA DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
10 16-12-2007 056E3 ENTECADA DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
11 16-12-2007 056E3 ENGALY DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
12 16-12-2007 056E3 ESTIBERE DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
13 16-12-2007 056E3 ESCARRA DE LA BORDA D'URTX. CH. SADORN DE LA BORDA D'URTX
14 23-11-2009 072T3 TRAPA DE LA BORDA D'URTX. FELIÀ DE LA BORDA D'URTX
15 23-11-2009 072T3 TOURETTES DE LA BORDA D'URTX. FELIÀ DE LA BORDA D'URTX
16 23-11-2009 072T3 TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX. FELIÀ DE LA BORDA D'URTX
17 23-11-2009 072T3 TUCARROYA DE LA BORDA D'URTX. FELIÀ DE LA BORDA D'URTX
18 23-11-2009 072T3 TRISTAINA DE LA BORDA D'URTX. FELIÀ DE LA BORDA D'URTX
19 23-11-2009 072T3 TORN DE LA BORDA D'URTX. FELIÀ DE LA BORDA D'URTX
20 24-08-2010 076Y3 YERTO DE LA BORDA D'URTX. LAUGTUN'S OLIVER de LA BORDA D'URTX
21 24-08-2010 076Y3 YUNTA DE LA BORDA D'URTX. LAUGTUN'S OLIVER de LA BORDA D'URTX
22 24-08-2010 076Y3 YEMA DE LA BORDA D'URTX. LAUGTUN'S OLIVER de LA BORDA D'URTX
23 24-08-2010 076Y3 YEDRA DE LA BORDA D'URTX. LAUGTUN'S OLIVER de LA BORDA D'URTX
24 24-08-2010 076Y3 YROCCO DE LA BORDA D'URTX. LAUGTUN'S OLIVER de LA BORDA D'URTX
25 24-08-2010 076Y3 YEZGO DE LA BORDA D'URTX. LAUGTUN'S OLIVER de LA BORDA D'URTX
26 24-08-2010 076Y3 YENTE DE LA BORDA D'URTX. LAUGTUN'S OLIVER de LA BORDA D'URTX
27 24-08-2010 076Y3 YELMO DE LA BORDA D'URTX. LAUGTUN'S OLIVER de LA BORDA D'URTX
28 24-08-2010 076Y3 YAMBO DE LA BORDA D'URTX. LAUGTUN'S OLIVER de LA BORDA D'URTX
29 05-06-2011 080C4 CELINDA DE LA BORDA D'URTX. FELIÀ DE LA BORDA D'URTX
30 05-06-2011 080C4 CAMBALES DE LA BORDA D'URTX. FELIÀ DE LA BORDA D'URTX
31 05-06-2011 080C4 COLOMINA DE LA BORDA D'URTX. FELIÀ DE LA BORDA D'URTX

Nombre de masceles : 14
Nombre de femelles : 17

FOTOGRAFIES DELS FILLS/FILLES


LAÜN DE LA BORDA D'URTX
 

LAÜN DE LA BORDA D'URTX
 

LANÓS DE LA BORDA D'URTX
 

LANÓS DE LA BORDA D'URTX
 

LENERS DE LA BORDA D'URTX
 

LENERS DE LA BORDA D'URTX
 

LENERS DE LA BORDA D'URTX
 

LENERS DE LA BORDA D'URTX
 

LENERS DE LA BORDA D'URTX
 

LENERS DE LA BORDA D'URTX
 

LENERS DE LA BORDA D'URTX
 

LENERS DE LA BORDA D'URTX
 

LENERS DE LA BORDA D'URTX
 

LENERS DE LA BORDA D'URTX
 

LENERS DE LA BORDA D'URTX
 

LHURS DE LA BORDA D'URTX
 

LHURS DE LA BORDA D'URTX
 

LHURS DE LA BORDA D'URTX
 

LHURS DE LA BORDA D'URTX
 

L'ILLA DE LA BORDA D'URTX
 

L'ILLA DE LA BORDA D'URTX
 

L'ILLA DE LA BORDA D'URTX
 

L'ILLA DE LA BORDA D'URTX
 

L'ILLA DE LA BORDA D'URTX
 

L'ILLA DE LA BORDA D'URTX
 

L'ILLA DE LA BORDA D'URTX
 

ESTAING DE LA BORDA D'URTX
 

ESTAING DE LA BORDA D'URTX
 

ENTECADA DE LA BORDA D'URTX
 

ENTECADA DE LA BORDA D'URTX
 

ENGALY DE LA BORDA D'URTX
 

ENGALY DE LA BORDA D'URTX
 

ENGALY DE LA BORDA D'URTX
 

ENGALY DE LA BORDA D'URTX
 

ENGALY DE LA BORDA D'URTX
 

ENGALY DE LA BORDA D'URTX
 

ENGALY DE LA BORDA D'URTX
 

ENGALY DE LA BORDA D'URTX
 

ENGALY DE LA BORDA D'URTX
 

ESTIBERE DE LA BORDA D'URTX
 

ESTIBERE DE LA BORDA D'URTX
 

ESTIBERE DE LA BORDA D'URTX
 

ESCARRA DE LA BORDA D'URTX
 

ESCARRA DE LA BORDA D'URTX
 

TRAPA DE LA BORDA D'URTX
 

TRAPA DE LA BORDA D'URTX
 

TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
 

TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
 

TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
 

TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
 

TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
 

TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
 

TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
 

TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
 

TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
 

TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
 

TOURETTES DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TRÉBENS DE LA BORDA D'URTX
 

TUCARROYA DE LA BORDA D'URTX
 

TUCARROYA DE LA BORDA D'URTX
 

TRISTAINA DE LA BORDA D'URTX
 

TRISTAINA DE LA BORDA D'URTX
 

TRISTAINA DE LA BORDA D'URTX
 

YERTO DE LA BORDA D'URTX
 

YEMA DE LA BORDA D'URTX
 

YEMA DE LA BORDA D'URTX
 

YROCCO DE LA BORDA D'URTX
 

YROCCO DE LA BORDA D'URTX
 

YAMBO DE LA BORDA D'URTX
 

YAMBO DE LA BORDA D'URTX
 

YAMBO DE LA BORDA D'URTX
 

YAMBO DE LA BORDA D'URTX
 

YAMBO DE LA BORDA D'URTX
 

YAMBO DE LA BORDA D'URTX
 

CELINDA DE LA BORDA D'URTX
 

CELINDA DE LA BORDA D'URTX
 

CELINDA DE LA BORDA D'URTX
 

CELINDA DE LA BORDA D'URTX
 

CELINDA DE LA BORDA D'URTX
 

CELINDA DE LA BORDA D'URTX
 

CELINDA DE LA BORDA D'URTX
 

CELINDA DE LA BORDA D'URTX
 

CELINDA DE LA BORDA D'URTX
 

CELINDA DE LA BORDA D'URTX
 

CAMBALES DE LA BORDA D'URTX
 

CAMBALES DE LA BORDA D'URTX
 

CAMBALES DE LA BORDA D'URTX
 

CAMBALES DE LA BORDA D'URTX
 

CAMBALES DE LA BORDA D'URTX
 

CAMBALES DE LA BORDA D'URTX
 

CAMBALES DE LA BORDA D'URTX
 

CAMBALES DE LA BORDA D'URTX
 

CAMBALES DE LA BORDA D'URTX
 

CAMBALES DE LA BORDA D'URTX
 

COLOMINA DE LA BORDA D'URTX
 

COLOMINA DE LA BORDA D'URTX
 

COLOMINA DE LA BORDA D'URTX
 

COLOMINA DE LA BORDA D'URTX
 

COLOMINA DE LA BORDA D'URTX
 

COLOMINA DE LA BORDA D'URTX
 

COLOMINA DE LA BORDA D'URTX