I
JAU DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 04/10/1999
Sexe: Femella - Hembra
Tatuatge: MT54G
Llibre d'orígens: LOE 1154800
Displasia (HD) :A/A

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

 
 
VARIES