I
FOSSA DE LA BORDA D'URTX
www.labordadurtx.org >> Info
DADES:
Data de naixament: 18-09-2019
Sexe: Femella - Hembra

   PEDIGREE  -  CONSANGUINITAT  -  FILLS 

 

data: 01-01-2020 - La Fossa de la Borda d'Urtx als 3,5 mesos d'edat.
 

data: 01-01-2020 - La Fossa de la Borda d'Urtx als 3,5 mesos d'edat.